kontakt

Equipe

De juiste keus!

Certificaten

ABU

Kwaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Equipe is lid van de ABU (Algemene Bond van Uitzendondernemingen). Bedrijven die lid zijn van deze bond hebben een stabiele financiële situatie, zijn betrouwbaar, werken volgens strenge regels en erkennen de CAO voor uitzendkrachten. Bovendien werken deze bedrijven op competente, eerlijke, open en betrouwbare wijze. Wanneer u kiest voor samenwerking met een uitzendbureau dat lid is van de ABU, bent u er zeker van dat dit bedrijf dienstverlening biedt van hoge kwaliteit en maatschappelijk verantwoord handelt.

Flex

FLEX HOME

Dit certificaat garandeert dat alle woningen die wij onze werknemers aanbieden, voldoen aan alle eisen en normen die de NEN en ABU stellen aan huisvesting. In de praktijk betekent dit huisvesting op hoog niveau.

people

Zekerheid

Equipe is ingeschreven in het Register van de Stichting Normering Arbeid (ook wel keurmerk Dé Norm genoemd). Dit keurmerk is gelijkwaardig aan de Europese Norm NEN 4400-1 en wordt gecontroleerd door de Stichting Normering Arbeid (SNA). Ondernemingen met het NEN 4400-1 keurmerk worden ten minste eenmaal per jaar gecontroleerd op de afdracht van belastingen en socialeverzekeringspremies, salarisbetalingen en facturering. Bovendien worden ook de identificatienummers en identiteitsbewijzen van de werknemers geverifieerd. Deze procedures waarborgen de zekerheid die is vereist door de zg. Wet Keten- en Inlenersaansprakelijkheid. Hiermee behoeden wij u en onszelf tegen onnodige boetes voor het aanstellen van personen die geen recht hebben om in Nederland te werken en personen met een valse of niet bevestigde identiteit.