slider1

Equipe

Właściwy wybór!

Certyfikaty

ABU

Jakość i odpowiedzialność społeczna.

Equipe jest członkiem tzw. ABU (Algemene Bond van Uitzendondernemingen - Tłum: Powszechne Stowarzyszenie Agencji Pracy Tymczasowej). Firmy należące do tego Stowarzyszenia mają stabilną sytuację finansową, są godne zaufania, pracują zgodnie z surowymi zasadami funkcjonowania i uznają Zbiorowy Układ Pracy CAO dla pracowników tymczasowych. Dodatkowo, firmy te działają w sposób kompetentny, uczciwy, otwarty i niezawodny. Współpracując z biurem pośrednictwa pracy, stowarzyszonym w ABU, można być pewnym, że firma ta świadczy usługi wysokiej jakości i działa w sposób odpowiedzialny społecznie.

Equipe jest członkiem tzw. ABU (Algemene Bond van Uitzendondernemingen - Tłum: Powszechne Stowarzyszenie Agencji Pracy Tymczasowej). Firmy należące do tego Stowarzyszenia mają stabilną sytuację finansową, są godne zaufania, pracują zgodnie z surowymi zasadami funkcjonowania i uznają Zbiorowy Układ Pracy CAO dla pracowników tymczasowych. Dodatkowo, firmy te działają w sposób kompetentny, uczciwy, otwarty i niezawodny. Współpracując z biurem pośrednictwa pracy, stowarzyszonym w ABU, można być pewnym, że firma ta świadczy usługi wysokiej jakości i działa w sposób odpowiedzialny społecznie.

De norm

Bezpieczeństwo

Equipe jest wpisany do Rejestru Regulacji Rynku Pracy (zwanego Certyfikatem dé Norm). Certyfikat ten jest równoznaczny Europejskiej Normie NEN 4400-1 i jest weryfikowany przez Stowarzyszenie Regulacji Rynku Pracy (z Hol: Stichting Normering Arbeid SNA). Firmy posiadające Certyfikat NEN-4400-1 są dwa razy w roku kontrolowane pod kątem odprowadzania podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, wypłacanych wynagrodzeń oraz fakturowania. Dodatkowo sprawdzane są numery identyfikacyjne i dowody tożsamości pracowników. Procedury te zapewniają bezpieczeństwo wymagane tzw. Ustawą o Odpowiedzialności łańcuchowej (z Hol: de Wet Ketenaansprakelijkheid). Pragniemy uchronić Państwa, ale i również nas samych przed płaceniem niepotrzebnych kar za zatrudnienie osób nieuprawnionych do pracy w Holandii, których tożsamość jest niepotwierdzona lub fałszywa

Flex

FLEX HOME

Certyfikat ten gwarantuje iż wszystkie oferowane naszym pracownikom domy spelniaja wymagania I standardy wyznaczone przez NEN I ABU. W praktyce oznacza to zakwaterowanie na wysokim poziomie.